1. Đăng ký: Khách hàng có thể đăng ký chương trình phần thưởng bằng cách truy cập trang web của chúng tôi. Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của họ, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại.
  2. Phần thưởng: Khách hàng được tích 1 điểm cho mỗi 100.000đ chi tiêu tại nhà hàng của chúng tôi. Điểm có thể được đổi để được giảm giá khi mua hàng trong tương lai, các món trong thực đơn miễn phí hoặc các phần thưởng khác do nhà hàng quyết định.
  3. Thời hạn sử dụng điểm: Điểm thưởng có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày tích điểm. Điểm không được sử dụng trong thời gian này sẽ hết hạn và không thể được sử dụng.
  4. Khuyến mãi: Nhà hàng có thể tặng điểm thưởng khuyến mãi như một phần của chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt. Những điểm khuyến mại này tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng, sẽ được thông báo cho khách hàng tại thời điểm ưu đãi.
  5. Thay đổi Chương trình: Nhà hàng có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc chấm dứt chương trình phần thưởng bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Nhà hàng cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình.
  6. Thông tin liên lạc: Bằng cách đăng ký chương trình phần thưởng, khách hàng đồng ý nhận thông tin liên lạc từ nhà hàng, bao gồm email, tin nhắn và thông báo đẩy. Nhà hàng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để cung cấp cho khách hàng thông tin về phần thưởng, khuyến mãi và các cập nhật liên quan khác.