CLASSIC BURGER

179.000 VND

113g bò chay nguồn gốc đậu nành hãng “Let’s Plant Meat” từ Thái Lan, Xà lách, Cà chua,  và Sốt savouri