Korean Fried Cauliflower (KFC) 🌶️

75.000 VND

Súp lơ chiên giòn cùng sốt ớt Hàn Quốc